Savjetodavne usluge s podru?ja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okoli?em (ISO 14001)
- Upravljanje sigurno??u hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurno??u na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000)
- Upravljanje sigurno??u informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Pra?enje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Pra?enje zakonskih propisa

 Pribli?avanjem pristupa EU problem pra?enja i uskla?enja s propisima sve vi?e raste. Generiranje novih i revizija postoje?ih propisa ve? sada poprima razmjere da je malim i srednjim tvrtkama postalo nemogu?e pratiti i stalno se uskla?ivati s propisima.

Visoke kazne i gubitak ugleda tvrtke rizik je s kojim se susre?u svi gospodarski subjekti.

Prepoznavanje, tuma?enje i primjena propisa kao sastavnog dijela poslovanja postaje ?ulazna karta? za tvrtke koje ne ?ele ugroziti svoje poslovanje u budu?nosti.

 
   
   
After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr