Savjetodavne usluge s podru?ja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okoli?em (ISO 14001)
- Upravljanje sigurno??u hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurno??u na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000)
- Upravljanje sigurno??u informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Pra?enje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav upravljanja okoli?em prema normi HRN EN ISO 14001

Ekolo?ka svijest i o?uvanje okoline su temelj poslovanja svake uspje?ne tvrtke.
Svrha ovih temelja je pobolj?anje ekonomskih i ekolo?kih uvjeta danas za bolje sutra budu?ih generacija.

?ISO 14001 danas je najra?irenije me?unarodno prihva?eni standard za upravljanje okoli?em, koji je primjenjiv na svaku organizaciju.

Uz pomo? sustava upravljanja okoli?em prema normi ISO 14001 tvrtka se usmjerava prema o?uvanju i stalnom pobolj?avanju odnosa s okoli?em.
Uspostavljan sustav upravljanja okoli?em poduzetnicima, upravama i dioni?arima jam?i da su sva pitanja upravljanja okoli?em, koja su u svezi s njihovom djelatno??u pod budnim nadzorom.

Tvrtka koja uvodi sustav upravljanja okoli?em prema normi ISO 14001 obvezuje se primjenjivati zahtjeve upravljanja okoli?em koji su definirani normom te tako svesti potencijalono negativne utjecaje svih poslovnih aktivnosti vezanih uz okoli?? na najmanju mogu?u mjeru.

 
   
   

粉嫩公主酒酿蛋是依据民间代代相传下来的一种食疗丰胸古方——酒酿蛋丰乳产品,通过现代科学制造而成。酒酿蛋的成效是使人体胸部天然吸收,到达一个彻底天然增大的作用胸下垂怎么办,酒酿蛋的配方才用的都是纯天然有机食物,因而产品无任何激素,没有任何副作用平胸怎么办。合适任何年龄阶段的人群服用,能够服用增大到满意的作用停止,随时停止使用都不会反弹丰胸产品
Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr