Savjetodavne usluge s područja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okolišem (ISO 14001)
- Upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurnošću na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje društvenom odgovornošću (SA 8000)
- Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Praćenje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Schema 761/2001
 
     
     
     
 
Ustrojstvo laboratorija prema normi HRN EN /IEC 17025:2007

U normi HRN EN /IEC 17025:2007 su utvrđeni kriteriji za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija koji su i temeljni kriteriji za akreditaciju.

Akreditacija je priznanje osposobljenosti laboratorija za obavljanje određenog ispitivanja od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Glavna prednost akreditacije je pouzdanost rezultata ispitivanja te međunarodno priznavanje ispitnih rezultata.

Akreditacijom se povećava povjerenje korisnika i zaposlenika laboratorija.

U zakonski reguliranom području, akreditacija je instrument koji koriste državne institucije za dodjelu ovlaštenja za određene djelatnosti.

Prema normi HRN /IEC 17025:2007 laboratoriji moraju demonstrirati:
  1. učinkovitu i dokumentiranu provedbu sustava kvalitete
  2. tehničku kompetentnost
  3. sposobnost ostvarivanja tehnički ispravnih rezultata

Zahtjevi norme su podijeljeni u dva poglavlja.

  1. Zahtjevi na upravljanje (točka 4): zahtjevi ISO 9000 prilagođeni aktivnostima laboratorija (organizacija, ugovaranje, nabava, popravne i zaštitne radnje, interni auditi i upravine ocjene).
  2. Tehnički zahtjevi (točka 5) koji obuhvaćaju osoblje, prostor, metode ispitivanja, opremu, mjernu sljedivost, uzorke, osiguranje kvalitete i izvještaje.

 

 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovića 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434    e-mail: info@filikon.hr