Savjetodavne usluge s podru?ja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okoli?em (ISO 14001)
- Upravljanje sigurno??u hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurno??u na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000)
- Upravljanje sigurno??u informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Pra?enje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav uspostave zdrastvene ispravnosti hrane prema HACCP principima i Codex Alimentariusu

HACCP je preventivni sustav za osiguranje zdrastvene ispravnosti hrane zasnovan na primjeni ispravnih tehnolo?kih procesa i njihovoj kontroli te nadzoru cijelog sustava.

Primjenjiv je u svim procesima proizvodnje, pripreme, poslu?ivanja i distribucije hrane.

Uvedeni sustav donosi prednosti:

  • Uvo?enjem sustava zadovoljeni su osnovni sanitarno – tehni?ki uvjeti
  • Postoji adekvatan sustav odr?avanja higijene
  • Pru?a ve?e pouzdanje u ispravnost proizvoda
  • Smanjuje proizvodne gubitke
  • Manji tro?kovi

 

 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434    e-mail: info@filikon.hr
很多新妈妈们丰胸产品,在哺乳之后,都会发现自己的乳房开始萎缩、下垂、变的没有弹性丰胸食物!不了解原因的妈妈们,急于寻找各种方法,盲目丰胸。其实,方法不当很容易导致反效果丰胸效果。哺乳后如何丰胸?哺乳后丰胸技巧大放送产后丰胸产品