Savjetodavne usluge s područja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okolišem (ISO 14001)
- Upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurnošću na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje društvenom odgovornošću (SA 8000)
- Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Praćenje zakonskih propisa
- EMAS ?Eco-Management and Audit Schema 761/2001
- priprema zahtjeva i ostalih dokumenata za natječaj za sufinanciranje od strane Europske unije
 
     
     
     
 
Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001

Međunarodno priznata norma ISO 9001 je općenita. To nije norma nekoga određenog proizvoda, već se primjenjuje ne sve vrste prizvodnih i uslužnih djelatnosti.

Tvrtke koje uvode sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 bitno smanjuju mogućnost negativnog utjecaja poslovnih aktivnosti na kvalitetu.

Uvedeni sustav donosi značajne prednosti:

  • Povećanje efikasnosti, manje pogrešaka i popravaka, povećanje zadovoljstva svih zaposlenih
  • Veće povjerenje kupaca da će uvijek dobiti ugovorenu i očekivanu kvalitetu
  • Uređenost dokumentacije, procesa, radnih prostora te poboljšanje interne komunikacije
  • Kontinuirano unaprjeđenje i poboljšanje poslovnih rezultata
  • Povećanje ugleda tvrtke
 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovića 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434      e-mail: info@filikon.hr