Savjetodavne usluge s područja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okolišem (ISO 14001)
- Upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurnošću na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje društvenom odgovornošću (SA 8000)
- Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Praćenje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
Sustav upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000

ISO 22000 prva je međunarodna norma koja na temelju  HACCP zahtjeva i norme ISO 9001 definira zahtjeve za sustav upravljanja sa ciljem proizvodnje sigurnog proizvoda.

Norma se može implementirati u sve organizacije u lancu hrane bez obzira na veličinu i organiziranost počevši od proizvođača pa do uslužne djelatnosti povezane sa hranom.

Uvedeni sustav donosi prednosti:

  • Smanjuje opasnost od trovanja hranom
  • Osigurava da je proces koji se koristi za kontrolu hrane ovjeren, potvrđen, proveden, nadziran i upravljan
  • Smanjuje troškove
  • Omogućuje pristup na međunarodnom tržištu
  • Povećava povjerenje kupaca

 

 
   
   

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovića 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434    e-mail: info@filikon.hr