Savjetodavne usluge s podru?ja normizacije

- Upravljanje kvalitetom
( ISO 9001)
- Upravljanje okoli?em (ISO 14001)
- Upravljanje sigurno??u hrane (ISO 22000) i zdrastvena ispravnost hrane ( HACCP)
- Upravljanje sigurno??u na radu (OHSAS 18001)
- Upravljanje dru?tvenom odgovorno??u (SA 8000)
- Upravljanje sigurno??u informacijskih sustava
(ISO 27001)
- Ustrojstvo laboratorija prema normi (HRN EN /IEC 17025:2007)
- Global Gap


Ostale savjetodavne usluge
- Pra?enje zakonskih propisa
- EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001
 
     
     
     
 
EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 761/2001

EMAS je alat upravljanja za tvrtke i ostale organizacije sa svrhom ocjenjivanja, izvje??ivanja i pobolj?anja okoli?nih pokazatelja. EMAS je otvoren za sve ekonomske sektore uklju?uju?i javna poduze?a i uslu?ne servise.

Izrada izvje??a o okoli?u jedan je od klju?nih zahtjeva EMAS Regulative.
Organizacija treba uzeti u obzir i osigurati informacije koje trebaju zainteresiranim stranama.

Otvorenost i periodi?ko osiguranje informacija o utjecajima na okoli? su klju?ni ?imbenici koji razlikuju EMAS od ostalih Sustava upravljanja okoli?em.

Prednosti uvo?enja EMAS-a:

  • Odgovor na sve ve?a o?ekivanja i pritiske za verificiranim izvje??ima tvrtki o okoli?nim preformansama
  • Smanjeni tro?kovi u odnosu na reaktivni management
  • Dodana vrijednost
  • Nove poslovne mogu?nosti
  • Unaprije?en kredibilitet i povjerenje
 
   
   
哺乳后怎么丰胸?粉嫩公主酒酿蛋特别合适天下一切胸部发育不良,不自傲的女人;乳房缩水断奶后丰胸产品",下垂松懈的产后女人;乳房干瘦,外扩无弹性的女人;皮肤蜡黄,气色欠安的女人丰胸产品;内分泌失,调痛经现象的女人;产后奶水缺乏,虚寒体弱的女人服用粉嫩公主酒酿蛋正品。经常服用能够使得咱们的乳房腺体持续增大、紧实、润泽,并且丰有弹性,还具有抗氧化尖顶养颜的成效丰胸方法

Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2   tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr