Izvajamo neke od korisnika na?i usluga
 • HEP proizvodnja
 • Institut gra?evinarstva Hrvatske
 • Hrvatski zavod za norme
 • Hrvatska agencija za hranu
 • Hrvatske ?eljeznice
 • Sredi?nji dr?avni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
 • Coca Cola
 • Tehnika
 • Viadukt
 • T-HT ‿Podjedinica za infrastrukturne telekom usluge
 • Atlantska plovidba
 • Jadranski Luksuzni Hoteli
 • Regent Esplanade
 • Euroline
 • Cemex ‿Dalmacijacement

Izdvajamo sljede?e usluge

 
Na?i savjetnici su do sada realizirali preko 800 projekata implementacije sustava upravljanja, ?to nas svrstava na vode?u poziciju me?u konzultantskim ku?ama u RH.
Savjetodavne usluge pru?amo u
?est glavnih podru?ja:

1. Upravljanje kvalitetom
2. Upravljanje okoli?em
3. Upravljanje sigurno??u na radu
4. Zdravstvena ispravnost hrane
5. Dru?tvena odgovornost
6. Integrirani sustavi

Saznajte vi?e...

 
我们都可以是美丽女人,粉嫩公主酒酿蛋不仅帮助女性们有更好的丰胸享受丰胸产品,还以原汁原味的来帮助女性塑造健康美体,美容养颜的作用也会比较好最快丰胸方法,让广大女性们都可以有更好的养生效果,既可以养颜也可以丰胸丰胸食物大全,无论是那种年龄层的女性都可以尝试。哺乳后如何丰胸?粉嫩公主酒酿蛋,美味吃出健康,吃出傲人“事业线”产后丰胸方法
Djelatnici:

Marjeta Miholi? Jei?, direktorica
Filikon d.o.o.   Zagreb  Petra Hektorovi?a 2    tel: (++385 1) 46 50 797    fax: (++385 1) 46 65 434   e-mail: info@filikon.hr